Would you like to work in Oosterhout near Breda? Check out our latest vacancy! 

Marketeer / Copywriter - Parttime

Please note that this vacancy applies to EU citizens only. Applications from outside Europe will not be taken into consideration. Acquisition by commercial employment agencies regarding this vacancy is not appreciated.

Voor een Marketeer bij Solico is geen dag hetzelfde. Met een grote verscheidenheid aan klanten en doelgroepen, kunnen we je garanderen dat jouw dag nooit saai zal zijn. Er zijn tal van uitdagingen op het gebied van marketing en wij staan open voor jouw ideeën.

Vakmanschap en high-tech gaan hand in hand met een prettige werksfeer; er is een open bedrijfscultuur waarin collega's allerlei zaken bespreken. Een borrel na het werk, samen op pad gaan of informele bijeenkomsten op de werkvloer zijn allemaal vaste agendapunten. Deze combinatie, samen met uitdagende projecten en het toelaten van nieuwe, zeer gemotiveerde mensen om ons multiculturele team te versterken, resulteert in de best mogelijke kwaliteit voor onze klanten.

Vind je wat je leest leuk, maar denk je dat je deze tekst beter kunt schrijven? Dan zoeken we jou!

 

Wat biedt Solico jou:

 • De kans om jezelf uit te dagen met complexe en afwisselende projecten waar jij je tanden in kunt zetten.
 • De vrijheid om de marketing van Solico naar een hoger niveau te tillen. We staan open voor jouw ideeën.
 • Een trainingsperiode om een ervaren lid van het team te worden.
 • Ambitie en zelfontplooiing worden gewaardeerd. Daarom bieden we opleidingsmogelijkheden aan die aansluiten bij jouw persoonlijke ontwikkeling en groei.
 • Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Een kans om jouw Engelse copywriting-talenten toe te passen.
 • Een contract voor één tot twee volle dagen marketingplezier (8-16 uur per week), flexibel in te plannen (wij zoeken geen freelancer).

 

Jij:

 • Vindt het leuk om continu de marketingstrategie en marketingtools te verbeteren.
 • Bent een goede verhalenverteller, mensen kunnen niet wachten om jouw nieuwste artikelen te lezen.
 • Hebt minstens 2-5 jaar professionele ervaring in vergelijkbare functies met vergelijkbare verantwoordelijkheden.
 • Ook Nederlanders met uitstekende Engelse copywritervaardigheden zijn natuurlijk welkom om te solliciteren.
 • Hebt gevoel voor (of voorkennis van) composiet en / of bouwtechniek.
 • Bent proactief en beschikt over goede organisatievaardigheden. Soms kan je gevraagd worden om een beurs of netwerkevenement te organiseren.
 • Heb je ervaring met LinkedIn Advertising en Mailchimp? Dat is een pluspunt.

 

Reageren

Ga jij deze mooie uitdaging aan? Stuur jouw sollicitatie naar Manon van Pelt, careers@solico.nl.


***********************************************************************************************************************

Solico has been a market leader for composite engineering since 1989. Solico has provided composite solutions for numerous prominent clients in markets like Architecture, Maritime, Defense, and Automotive. Examples may be found in the façade of the ‘Stedelijk Museum of Amsterdam’, parts of ‘The Flying Dutchman’ rollercoaster in theme park ‘the Efteling’ or a new RHIB for the Ministry of Defense, to name a few.

Working as a Marketeer for Solico, no two days are alike. With a wide variety of clients and target audiences, we can assure you that your day will never be boring. Marketing-wise, there are plenty of challenges. We are open to your ideas.

Craftsmanship and high-tech go side-by-side in a pleasant working atmosphere; there’s an open corporate culture where colleagues discuss all kind of matters. A drink after work, going out on trips together, or casual get-togethers on the work floor are all regular calendar topics. This combination, together with challenging projects and allowing new, highly motivated people to join our multicultural team, results in nothing but the best possible quality for our clients.

Do you like what you are reading, but do you think you could have done a better job writing this text? Then we’re looking for you!

What can Solico offer you?

 • The chance to challenge yourself with complex and varied projects in which you can sink your teeth into.
 • Freedom to take Solico’s marketing to a higher level. We are openminded for your ideas.
 • A training period to become an experienced member of the team.
 • Ambition and self-development are appreciated. That's why we offer training opportunities that meet with your personal development and growth.
 • A good salary and secondary benefits.
 • A chance to apply your native English copywriting talents.
 • One to two full days of marketing fun on pay-roll (8-16 hours per week), which can be planned flexibly (we are not looking for a freelancer).

You:

 • Love to continuously improve the marketing strategy and marketing tools.
 • Are a good storyteller, people can’t wait to check out your newest articles.
 • Have at least 2-5 years of professional experience in similar roles, with similar responsibilities.
 • Are a native English speaker and copywriter. Dutch people with excellent English copywriter skills are of course also welcome to apply.
 • Have a feeling for composite and/or structural engineering.
 • Are proactive and have good organisation skills. Occasionally, you may be asked to organise an exhibition or networking event.
 • Do you have experience with LinkedIn Advertising and Mailchimp? That is a plus.

Interested?
Are you going to take on this challenge? Send your application to Manon van Pelt, careers@solico.nl.

Questions?

Leave your e-mail address. We will contact you a.s.a.p.