Management Assistant

Do you enjoy supporting a Management Team to bring our company to the next level? Check out our latest vacancy!  

 Please note that this vacancy applies to EU citizens only. Applications from outside Europe will not be taken into consideration. Acquisition by commercial employment agencies regarding this vacancy is not appreciated.

(English text follows Dutch)


Solico is sinds 1989 marktleider in composiet engineering. Solico levert composiet engineering oplossingen voor tal van vooraanstaande klanten in industriesectoren zoals Bouw, Maritiem, Defensie, en Civiele Techniek.

 

Geen twee dagen zijn hetzelfde als je werkt bij Solico. De ene dag werken onze ingenieurs aan een nieuwe composiet gevel in onze hoofdstad, een andere dag aan Walrusklasse onderzeeërs voor het Ministerie van Defensie. Wat er ook gebeurt, ze zijn altijd op zoek naar de beste en lichtste oplossing op de slimst mogelijke manier. Vakmanschap en hightech gaan hand in hand in een vriendelijke en zeer productieve werkomgeving. Er heerst een open bedrijfscultuur en onze nieuwe kantoren zijn een fantastische plek om te werken. Regelmatige teambuilding sessies, een drankje na het werk, of casual borrels zijn allemaal vaste kalender evenementen bij Solico. Deze combinatie van een prettige werksfeer en ons diverse, zeer gedreven, internationale team levert de best mogelijke kwaliteit voor onze klanten en hun uitdagende projecten.

Aangezien het bedrijf blijft groeien, zijn we nu op zoek naar een Management Assistant om het senior management team te ondersteunen en hen in staat te stellen de volgende fasen van de strategische ontwikkeling van het bedrijf te realiseren. Klinkt dit als de perfecte baan voor jou? Lees dan verder.

 

Wat kan Solico jou bieden?

 • Een brede en gevarieerde carrière, direct werkend voor het managementteam.
 • 3 dagen per week met flexibele werktijden.
 • Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Doelstellingen en verantwoordelijkheden:

 1. Management en kantoorondersteuning

 • Driemaandelijkse update van (bedrijfs-) doelen en ontwikkelingen richting team
 • Project updates voor het management team, en mogelijk opdrachtgevers
 • Planning- en organisatie
 • Onderzoek naar mogelijke overheidssubsidies en -subsidies
 • Inkoopondersteuning voor materialen en testlab

2. Marketing ondersteuning

 • Coördinatie met externe marketing- en PR-bureau
 • (Opzetten van-) Verkoopgesprekken met prospects uit het Solico-netwerk
 • Follow-up van leads, opzetten van klantvergaderingen, reizen en logistiek
 • Ontwikkeling van klantspecifieke Solico-presentaties voor de belangrijkste leads
 • Voorbereidingen en deelname aan beurzen
 • Ondersteuning sociale media
 • Marketing en commerciële ontwikkeling voor Amphora - Solico's op maat gemaakte ontwerpsoftware

 

3. Kwaliteits Management

 • Verifiëren dat ingenieurs volledig gebruik maken van de actie en risico tracking tools van Solico.
 • Bepalen, implementeren en begeleiden van kwaliteitsverbeteringsprocessen
 • Project evaluaties

 

Uw vaardigheden en ervaring:

 • Minimaal een MBO opleiding.
 • Ervaring met marketing en communicatie.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Kennis van Word, Excel en Powerpoint, Publisher.
 • Goede computervaardigheden.
 • Het vermogen om zelfstandig en accuraat te werken.
 • Ervaring met administratieve werkzaamheden is een pré.

 

Over Solico

Solico is het grootste composiet engineering bedrijf in de BeNeLux met expertise in verschillende sectoren. Solico levert composiet engineering, full-service 'Design & Build' ondersteuning, structurele verificatie, projectmanagement en materiaaltesten & kwaliteitsborging via onze eigen laboratoriumfaciliteiten. Dankzij onze onafhankelijkheid, zowel op het gebied van materiaalvoorziening als composiet productietechnologie, staan de lichtste, onderhoudsvriendelijkste, slimste en meest naadloze ontwerpen altijd centraal. Vakmanschap, enthousiasme, betrokken medewerkers en meer dan 30 jaar ervaring zorgen voor een synergie die altijd resulteert in de best mogelijke oplossing.

 

Geïnteresseerd?

Ga jij deze uitdaging aan? Stuur je sollicitatie naar Manon van Pelt, careers@solico.nl.

******************************************************************************************************************************

Solico has been a market leader for composite engineering since 1989. Solico provides composite engineering solutions for numerous prominent clients across industry sectors such as Architecture, Maritime, Defence, and Civil Engineering.

 

Working at Solico, no two days are alike. One day our engineers are working on a novel composite façade in our capital, another day on Walrus Class submarines for the Ministry of Defence. No matter what, they’re always searching for the best and lightest solution in the smartest way possible. Craftsmanship and high-tech go side-by-side in a friendly and highly productive working environment. There’s a truly open corporate culture and our new offices are a fantastic place to work. Regular team building sessions, a drink after work, or casual get-togethers in the workplace are all regular calendar events at Solico. This combination of a nice working atmosphere and our diverse, highly driven, international team delivers the best possible quality for our clients and their challenging projects.

As the company continues to grow, we are now looking for a Management Assistant to support the senior management team and enable them to deliver the next stages of the company’s strategic development. Sounds like the perfect job for you? Keep on reading.

 

What can Solico offer you?

 A broad and varied career working directly into the management team.

 • 3 days per week with flexible working hours.
 • A good salary and secondary benefits.

 

Objectives and responsibilities:

 1. Management and office support

 • Quarterly updates for Solico team
 • Purchasing support for materials and testing lab
 • Coordination of key project updates for management team
 • Resource planning and scheduling
 • Research potential government grants and subsidies

 

2. Marketing support

 • Coordination with external marketing and PR provider
 • Marketing and commercial development for Amphora – Solico’s bespoke design software
 • Sales calls to Solico network prospects
 • Follow up on leads, client meeting set-up, travel and logistics
 • Develop client specific Solico presentations for key leads
 • Tradeshow preparations and attendance
 • Social media support

 

3. Quality Management

 • Verify that engineers are fully utilizing the Solico action and risk tracking tools.
 • Project evaluations
 • Determining and guiding quality improvement processes

 

Your skills and experience

 • Minimum of an MBO education.
 • Experience with administrative work is an advantage.
 • Experience with marketing and communication.
 • Good command of Dutch and English in word and writing.
 • Knowledge of Word, Excel and Powerpoint, Publisher.
 • Good computer skills.
 • The ability to work independently and accurately.

  

About the company

 Solico is the BeNeLux's largest composite engineering company with expertise in various sectors. Solico provides composite engineering, full-service ‘Design & Build’ support, structural verification, project management and material testing & quality assurance via our own laboratory facilities. Thanks to our independence, both in terms of material supply and composite production technology, the lightest, maintenance-friendly, smartest and most seamless designs are always our main focus. Craftsmanship, enthusiasm, committed employees and more than 30 years of experience creates a synergy that always results in the best solution possible.

Interested? 

Are you going to take on this challenge? Send your application to Manon van Pelt, careers@solico.nl.Questions?

Leave your e-mail address. We will contact you a.s.a.p.