Composite Structural Engineer

Would you like to work on innovative composite products? Check out our latest vacancy!  

 Please note that this vacancy applies to EU citizens only. Applications from outside Europe will not be taken into consideration. Acquisition by commercial employment agencies regarding this vacancy is not appreciated.

(English text follows Dutch)

Solico is sinds 1989 marktleider op het gebied van composiet engineering. Solico levert composiet engineering oplossingen voor tal van vooraanstaande klanten in sectoren als Architectuur, Maritiem, Defensie en Civiele Techniek.

Bij Solico is geen dag hetzelfde. De ene dag werken onze ingenieurs aan een nieuwe composiet gevel in onze hoofdstad, de andere dag aan Walrusklasse onderzeeërs voor het Ministerie van Defensie. Wat er ook gebeurt, ze zijn altijd op zoek naar de beste en lichtste oplossing op de slimste manier. Vakmanschap en hightech gaan hand in hand in een vriendelijke en zeer productieve werkomgeving. Er heerst een open bedrijfscultuur en onze nieuwe kantoren zijn een fantastische plek om te werken. Regelmatige teambuilding sessies, een drankje na het werk, of ongedwongen borrels op de werkplek zijn allemaal vaste agenda evenementen bij Solico. Deze combinatie van een prettige werksfeer en ons diverse, zeer gedreven, internationale team levert de best mogelijke kwaliteit voor onze klanten en hun uitdagende projecten.

Omdat het bedrijf blijft groeien, zijn we nu op zoek naar een Jr. Composite Structural Engineer. Klinkt dit als de perfecte baan voor jou? Lees dan snel verder.

Wat biedt Solico jou?

 • De kans om jouw carrière te kickstarten met uitdagende projecten waar jij jouw tanden in kunt zetten.
 • Een opleidingsperiode om een ervaren lid van het team te worden
 • Interne, gedetailleerde opleidingsmogelijkheden die inspelen op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei 
 • Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 • Een jong en gemotiveerd multicultureel team, gretig om elkaar te leren en samen de beste resultaten te behalen 
 • 30 jaarlijkse verlofdagen (op basis van een voltijdse functie) 
 • Doorgroeimogelijkheden 

Doelstellingen en verantwoordelijkheden 

Je taken zijn gericht op ontwerp en engineering van composiet structuren. Via hand- en eindige elementenberekeningen bepaal je geoptimaliseerde lay-ups, die op hun beurt gebruikt worden om constructietekeningen en structurele rapporten te genereren. Aangezien wij actief zijn in meerdere industrieën, kunnen de eisen aan de detaillering verschillen, wat resulteert in een verscheidenheid aan taken.

Uw vaardigheden en ervaring:

 • Hebt afgeronde bachelor of master Luchtvaart- en Ruimtevaart techniek, Maritieme Techniek (Scheepsbouwkunde), Werktuigbouwkunde of een gelijkwaardige opleiding
 • Hebt een sterke affiniteit met constructief ontwerpen
 • Bent accuraat, analytisch, stressbestendig en zet door: Bij drukte geef jij gas bij
 • Hebt goede interpersoonlijke vaardigheden
 • Beheerst het Engels in woord en geschrift
 • Ervaring met SolidWorks, Femap / NX Nastran zijn een pré

Interesse?

Ga jij deze uitdaging aan? Stuur je sollicitatie naar Carina Pereira via careers@solico.nl

******************************************************************************************************************************

Solico has been a market leader for composite engineering since 1989. Solico provides composite engineering solutions for numerous prominent clients across industry sectors such as Architecture, Maritime, Defence, and Civil Engineering.

Working at Solico, no two days are alike. One day our engineers are working on a novel composite façade in our capital, another day on Walrus Class submarines for the Ministry of Defence. No matter what, they’re always searching for the best and lightest solution in the smartest way possible. Craftsmanship and high-tech go side-by-side in a friendly and highly productive working environment. There’s a truly open corporate culture and our new offices are a fantastic place to work. Regular team building sessions, a drink after work, or casual get-togethers in the workplace are all regular calendar events at Solico. This combination of a nice working atmosphere and our diverse, highly driven, international team delivers the best possible quality for our clients and their challenging projects.

As the company continues to grow, we are now looking for a Jr. Composite Structural Engineer. Sounds like the perfect job for you? Keep on reading.

What can Solico offer you?

 • The chance to kick-start your career with challenging projects in which you can sink your teeth into
 • A training period to become an experienced member of the team
 • In-house, detailed training opportunities that meet your personal development and growth
 • A good salary and secondary benefits
 • A young and motivated multicultural team, eager to teach each other and together achieve the best results
 • 30 annual leave days (based on a full-time position)
 • Career growth opportunities

Objectives and responsibilities

Your tasks focus on design- and engineering of composite structures. Through hand and Finite Element calculations you will determine optimized lay-ups, which in turn will be used to generate construction drawings and structural reports. As we are active in multiple industries, the requirements to detailing may differ, resulting in a variety of tasks.

Your skills and experience

 • Have a Bachelor's or Master's degree in Aerospace-, Mechanical- or Maritime Engineering or equivalent education
 • Have a strong affinity with structural design
 • Are accurate, analytical and persevering
 • Have good interpersonal skills
 • Are proficient in English, both spoken and written
 • Have knowledge of composites and software such as Femap and Solidworks (beneficial)

Interested?

Are you going to take on this challenge? Send your application to Carina Pereira at careers@solico.nl
Questions?

Leave your e-mail address. We will contact you a.s.a.p.

Carina Pereira

Management Assistant
Carina Pereira